háztartás

a paraszti → gazdaságok önálló, de nem termelő jellegű ágazata, amelynek célja a család, ill. a gazdaságban dolgozók táplálása, táplálékának előállítása, a gazdaság eszközeinek, a családtagok és a gazdaságban dolgozók személyes holmijainak javítása, tartósítása. Ilyen módon a rendkívül összetett tevékenységek összefoglaló neve, s egyben e tevékenységek összehangolója is. A háztartást általában a → gazda felesége, a → gazdasszony irányítja, s a háztartásban dolgozó családtagok, alkalmazottak munkáit összehangolja, ő dönt lényeges kérdésekben. A háztartás célja, hogy a megtermelt javakat megsokszorozza, vagy legalábbis gazdaságosan megőrizze, elsősorban a család számára. A háztartáshoz hozzá tartoznak a lakóépület, bizonyos melléképületek (kamra, szín, műhely) mint objektumok, a konyha és főzés eszközei, a különböző tároló edények, a tartósítást, feldolgozást segítő eszközök (kendermunkák, faragóeszközök: szék, faragóbak stb., a lekvárfőzés eszközei, savanyító kádak stb.), személyes holmik s a vele összefüggő munkaeszközök (mosás, takarítás eszköze). – A munkáit elsősorban a nők, gyermekek végzik a családi munkamegosztáson belül, a férfiak inkább csak a mezei munkák holt idényében kapcsolódnak be. A háztartás a paraszti üzemen belül helyileg is elkülönül, üzemhelye a lakóház körül alakul ki (→ nemek szerinti munkamegosztás, → területi munkamegosztás). A háztartás eszközanyaga, eszközeinek milyensége nagyban függ a család létszámától s a háztartásban összpontosuló tevékenységektől. A magyar háztartások egyik legfontosabb forrásai az ún. inventáriumok. Ezek alapján határozhatjuk meg és különíthetjük el a különböző korok eszközanyagát, a következtethetünk belőlük a háztartásban lezajló tevékenységekre is. – A magyar háztartástípusokat eddig nem foglalták rendszerbe, s általában társadalmi rétegenként szokták elkülöníteni (polgári, nemesi, főúri, paraszti), holott a paraszti háztartáson belül vidékenként meglehetősen nagy különbségek mutatkoznak, éppúgy mint a gazdaságok esetében (→ még: házbeli portéka). – Irod. Fél Edit–Hofer Tamás: Arányok és mértékek az átányi gazdálkodásban és háztartásban (Népr. Közl., 1967).