háztűznéző, háztűzlátás

a leánynak és hozzátartozóinak látogatása a leendő → vőlegény házánál. A háztűznézőre akkor volt szükség, ha a legény anyagi viszonyai nem voltak ismertek a leányos család előtt. Nemegyszer előfordult megtévesztési kísérlet ilyenkor: mások vagyonát, kölcsönkért ingóságait mint magáéit mutatta be a legény családja. (→ még: megkérés) – Irod. Márton József: Sorki-Tótfalu néprajzi vázlata (Ethn., 1891); Gönczi Ferenc: Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése (Kaposvár, 1914); Mészöly Gedeon: Az Őrség száz évvel ezelőtt (Ethn., 1917).