Hegedűs Lajos (Bp., 1908–Bp., 1958)

tanár, nyelvész. Az egy.-et Bp.-en, Bécsben, Londonban végezte; a pécsi, majd a debreceni gyakorlógimn. tanára, 1944-től a pécsi Dunántúli Tudományos Intézet, 1950-től az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársa. Úttörő a modern elektroakusztikai eszközöknek népnyelvi és folklórgyűjtésben való alkalmazásával, így gyűjtött szövegei alapozták meg a magyar nyelvjárások hangmúzeumát. Hiteles, főként ormánsági és moldvai csángó folklórkiadványai értékesek, foglalkoztatták ritmikai kérdések is. – F. m. A magyar nemzeti versritmus kérdése (Bp., 1934); Elektroakusztikai berendezések a beszéd- és nyelvjáráskutatás szolgálatában (Bp., 1941); Népnyelvi szövegek az Ormánságból (Pécs, 1946); Moldvai csángó népmesék és beszélgetések. Népnyelvi szövegek moldvai telepesektől (Bp., 1952). – Irod. Vértes O. András: H. L. 1908–1958 (Nyelvtudományi Közl., 1959).