Hegyentúl

a történeti Pozsony és Nyitra m. Kárpátokon túli, a Morva folyóig terjedő területe. Régi magyar neve: Burmező. Megfelel a szlovák Zahorie-nak. E tájnév a közigazgatási gyakorlatban is élt. Korai középkori magyar településeinek lakossága, mely részben székely (→ székelyek) eredetű volt, a középkor folyamán felszívódott a morva elemekkel is kiegészülő szlovák lakosságban, emléküket a földrajzi nevek máig is fenntartották. Hegyentúlon jelentős habán (→ újkeresztények) települések keletkeztek.