Hegyi Imre (Bakonycsernye, 1921–)

néprajzkutató, muzeológus, kandidátus (1978). Tanulmányait a bp.-i ELTE bölcsészettudományi karán végezte (néprajz-muzeológia, 1958). A Néprajzi Múz. munkatársa (1956–). Kutatásterülete a népi erdőgazdálkodás, molnári mesterség–malmok, állattartás. Jelentős munkát végzett mint a SZU népi folklórjának magyar fordítója. – F. m. A népi erdőkiélés történeti formái (Bp., 1978)