Heller Bernát (Nagybiccse, 1871–Bp., 1943)

orientalista, irodalomtörténész, folklorista. Főbb kutatási területe a bibliatudomány, a héber mesekutatás, az iszlám mese-, monda- és legendavilágnak tanulmányozása, a magyar mesék és mondák kapcsolatainak vizsgálata és az összehasonlító irodalomtörténet. Jelentős tárgytörténeti adatokat szolgáltatott a magyar mondákhoz, valamint klasszikusaink magyarázatához. Bibliográfiája hatodfélszáz tanulmányt tart nyilván. – F. m. Az arab Antar-regény (Bp., 1918); A héber mese (I–II., Bp., 1923–24); Das hebräische und arabische Märchen, (Leipzig, 1930); Die Bedeutung des arabischen Antar-Romans für die vergleichende Literaturkunde (Leipzig, 1931). – Irod. Emlékkönyv H. B. professzor 70. születésnapjára (szerk.: Scheiber Sándor, Karcag, 1941); Honti János: H. B. (Ethn., 1943).