Heltai Gáspár (Nagydisznód vagy Nagyszeben, 1490 v. 1510–Kolozsvár, 1574)

prot. prédikátor, nyomdász, író. Száz fabula c. művében (Kolozsvár, 1566. Kiadta Imre Lajos, Bp., 1897; újabban Székely Erzsébet, Bukarest, 1957) ezópusi meséket ültetett át németből hazai folklórelemek, környezetrajz alkalmazásával (így a 99. sz.: Egy nemes emberről és az ördögről). Cancionale c. műve (Kolozsvár, 1574) kortársak históriás énekeit tartalmazza. Chronica c. műve (Kolozsvár, 1575. Kiadta Varjas Béla, Bp., 1962) a magyar történelem első összefoglalása, számos mondánk, anekdotánk rögzítésével (Mátyás kir. és a kolozsvári bíró, Mátyás és a szebeni özvegy, a gyűrűrabló holló stb.). Némely kutató szerint néhány népkönyvünk variánsa is tőle való (Poncianus, Salamon és Markalf). – F. m. Heltai Gáspár válogatott írásai (Kiadta Nemeskürty István, Bp., 1957). – Irod. Borbély István: H. G. (Bp., 1907).