Hermányi Dienes József (Olasztelek, 1699–Nagyenyed, 1763)

Székelyudvarhelyen és Nagyenyeden tanult, Torockószentgyörgyön és Nagyenyeden ref. lelkész. 1759–62 közt mintegy 500 anekdotikus esetet jegyzett fel az erdélyi városok, egyházak, iskolák életéről. Kéziratát 1845. évi másolatban a régi Erdélyi Múz. levéltára őrzi. Ez a mű első jelentős anekdotagyűjteményünk. – F. m. A nagyenyedi síró Heraklitus és hol mosolygó, hol kacagó Demokritus (szemelvények, kiadta György Lajos, Bp., 1943); Nagyenyedi Demokritus (Sajtó alá rendezte Klaniczay Tibor, Bp., 1960). – Irod. H. D. emlékiratai (Sajtó alá rendezte Kelemen Lajos, Kolozsvár, 1925).

Hermányi Dienes József egyik művének címlapja

Hermányi Dienes József egyik művének címlapja