heterofónia (gör. ’különböző hangzás’)

Platón Törvények c. művéből átvett kifejezés két vagy több szólam jelzésére, mely egyidejűleg ugyanazt a dallamot adja elő, az énekesre vagy hangszerre jellemző eltérésekkel, tekintet nélkül az esetleges disszonanciákra. Egyszólamú zenekultúrákban, mint a magyar is, ma is tapasztalható jelenség. Még nem vizsgálták, milyen hatásra keletkeznek a csoportos variálás közben bizonyos pontokon feltűnő, gyakran konszonáns hangzatok.