hódmezővásárhelyi kerámia

Hódmezővásárhely nemcsak az Alföld, hanem a magyar fazekasság legjelentősebb központja. Mivel fazekasai a termelés egész mennyiségéhez viszonyítva legtöbbet → tálból és → tányérból készítettek, ezért elsősorban tálasokként emlegetik őket. A mesterek 1848-ban kaptak céhszabályzatot. Ekkor 169-en dolgoztak Hódmezővásárhelyen. Ez a szám 1880-ra 240-re emelkedett, de feltehetően ennél is többen dolgoztak. A város három különböző részében működtek fazekasok, akikre először a vásárhelyi származású Kiss Lajos hívta fel a figyelmet az I. világháború körüli években. – Az újvárosi fazekasok dolgoztak a három jellegzetes „vásárhelyi” mázzal: a sárgával, a barnával és a zölddel. Egyszerre alkalmazták e színeket ugyanazon az edényen, de ugyanakkor többféle díszítőeljárást is használtak: írókázást, karcolást és absztrakt hatású foltokat. A sárga máz (→ máz, → ólommáz) alatt gyakori a fehér → földfesték (engobe) anyagú, növényi elemeket tartalmazó díszítmény. Ezt tálakon, tányérokon, butellákon egyaránt fellelhetjük. Erőteljes esztétikai hatásuk van a mázfoltokkal díszített, mázatlan alapú kantáknak. A sárga és a zöld máznak az alkalmazása korán, már a 18. sz. végén fejlett technikai ismeretekről tanúskodik: bizonyítéka ennek az 1798-ból való → csalikancsó. E városrészből származnak a százával készített, különféle színű és változatos technikával díszített butellák. A neves mester, Maksa Mihály (1851–1908) művészete is e városrészben bontakozott ki. A Tabán nevű városrész mestereit sárgaedényeseknek mondták, ti. tálaik nagy része sárga mázas volt. A széleit vörös, fekete, írókás díszítménnyel látták el, amelyet az öbölben általában növényi ornamensekből, a szélen pöttyökből, vonalkázásokból alakítottak ki. A két városrész mestereinek stílusát, edényformáit azonban nem szabad mereven elkülönítenünk, hiszen mindkettő egyforma mértékben és jelentőségben jelenti a vásárhelyi stílust. E két városrész stílusától elüt a Csúcs nevű városrész kerámiája, melynek alapszíne a fehér, s erre írókával rajzolták a kobaltkék mázas, növényi elemekből és egyszerűbb vonalkázásból, pöttyözésből komponált díszítményt. Míg az előző városrészek mesterei ref. vallásúak voltak, a csúcsiak r.k.-ok, erre utalnak a csúcsiak által készített → szenteltvíztartók is. Az első legkorábbi ismert csúcsi edény egy 1859-ből való madaras butella. Szép számmal készültek itt egyszínű kék mázas butellák is. A tálasok azonban készítettek másfajta edényeket: → kancsókat, köcsögöket, → bödönöket, → bögréket, → tintatartókat, fedeles levesestálakat, kosarakat is. A kosarakat, tintatartókat, csalikancsókat, tálak peremét áttört díszítéssel (→ áttört kerámia) készítették. – A hódmezővásárhelyi kerámia a magyar fazekasközpontok között a legnagyobb szakmai gazdagságot mutatja; mesterei a mázzal és festékkel való színezést egyformán jól ismerték; jártasak voltak a → karcolt díszítés, ill. a sgraffiato technikában, az → íróka kezelésében és az eszköz nélküli díszítésekben egyaránt; a díszítő motívumok közül egyforma stílusérzékkel nyúltak a figurális, a növényi vagy a geometrikus elemekhez. – Az 1910-es években hanyatlásnak indult vásárhelyi fazekasságot a helyi képzőművészek a Művészek Majolika és Agyagipari Telepe Részvénytársaság nevű vállalattal igyekeztek megmenteni, azonban a mesterek a gyárban nem tudták mesterségüket a régi szinten folytatni. Jelenleg a csúcsi stílusban dolgozó régi mester, Vékony Sándor népi iparművész dolgozik régi vásárhelyi stílusra emlékeztető színekkel, motívumokkal és technikával. – Irod. Kiss Lajos: A hódmezővásárhelyi tálasság (Népr. Ért., 1914, 1915, 1916); Kresz Mária: Évszámos hódmezővásárhelyi cserépedények a Néprajzi Múzeumban (Népr. Ért., 1954); Kresz Mária: Maksa Mihály tálas (A Móra Ferenc Múz. Évkve, 1964–65); Kiss Lajos: Vásárhelyi kistükör (Bp., 1964).

Hódmezővásárhelyi kerámia (Csongrád m., kulacs, 1861) Szántó Kovács Múzeum

Hódmezővásárhelyi kerámia (Csongrád m., kulacs, 1861) Szántó Kovács Múzeum

Hódmezővásárhelyi kerámia (Csongrád m., butella, 1842) Szántó Kovács Múzeum

Hódmezővásárhelyi kerámia (Csongrád m., butella, 1842) Szántó Kovács Múzeum


Tintatartó (1877) – Kancsó (Mind: Hódmezővásárhely, Szántó Kovács Múzeum)


Pálinkás butykos (Bp. Néprajzi Múzeum) – Edényöntés (Hódmezővásárhely, Csongrád m.)

Égetőkemence, katlan (Hódmezővásárhely, Csongrád m.)

Égetőkemence, katlan (Hódmezővásárhely, Csongrád m.)

Hódmezővásárhelyi kerámiaműhely

Hódmezővásárhelyi kerámiaműhely

Nagytál, fehéredényes munka (19. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Hódmezővásárhelyi kerámia
Nagytál, fehéredényes munka (19. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Formába préseléssel alakított „formástál” (19. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Formába préseléssel alakított „formástál” (19. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Könyvbutellák (19. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Könyvbutellák (19. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Kakasos tál (19. sz. első fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Kakasos tál (19. sz. első fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Tányér (19. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Tányér (19. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Pálinkásbutykosok (19. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Pálinkásbutykosok (19. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum