Hofer Tamás (Bp., 1929–)

néprajzkutató, muzeológus. Tanulmányait az ELTE bölcsészkarán végezte, 1958-ban ugyanitt szerzett bölcsészdoktorátust. 1952 óta a Néprajzi Múz. tudományos munkatársa. Kutatási területei a településformák, a népművészet története és a paraszti társadalom. Fél Edittel közösen elkészítette Átány község monografikus vizsgálatát. Az Ethnographia c. folyóirat szerkesztője (1975–). Cikkei és tanulmányai a hazai és külföldi folyóiratokban és tudományos évkönyvekben jelennek meg. – F. m. Magyar népművészet (Fél Edittel és Csilléry Klárával, francia, angol és német nyelven is, Bp., 1958); Parasztok, pásztorok, betyárok. Emberábrázolás a magyar népművészetben (Fél Edittel, angol, francia és német nyelven is, Bp., 1966); Proper Peasants. Traditional Life in a Hungarian Village (Fél Edittel, Chicago, 1969); Bäuerliche Denkweise in Wirtschaft und Haushalt. Eine ethnographische Untersuchung über das ungarische Dorf Átány (Fél Edittel, Göttingen, 1972); Geräte der Átányer Bauern (Fél Edittel, Bp., 1974); Magyar népművészet (Fél Edittel, Bp., 1975, 1976).