Hoffmann Tamás (Bp., 1931–)

etnográfus, a Néprajzi Múz. főig.-ja (1969–) a történelem tudományok kandidátusa (néprajz, 1960). Tanulmányait a bp.-i ELTE bölcsészettudományi karán végezte (muzeológus-néprajz szak, 1954). Aspiráns (1954–57), tanársegéd, utóbb docens a bp.-i ELTE-n (1957–). A szentendrei Szabadtéri Múz. ig.-ja (1972–75). Agráretnográfiával, agrártörténettel foglalkozik, ezen belül a feudalizmus korabeli agro- és zootechnikákkal, valamint üzemszervezetek történetével Európában. Az MTA Agrártörténeti Bizottságának titkára, az Agrártörténeti Szemle felelős szerk.-je (1958–). Cikkei, tanulmányai jelennek meg a szakfolyóiratokban. Több szakkönyv szerzőtársa. – F.m. A gabonaneműek nyomtatása a magyar parasztok gazdálkodásában (Bp., 1963); Néprajz és feudalizmus (Bp., 1975).