Homok

a Heves m. északi részében, Pétervására környékén medenceszerűen kiszélesedő Tarna-völgy megjelölésére használt tájnév. – Irod. Paládi-Kovács Attila: A keleti palócok pásztorkodása (Debrecen, 1965).