homokfutó

könnyű kis → kocsi, amelyet az Alföldön, a Nyírségben és főleg a Kiskunság homokos tanyavilágában használnak. Tanyára, piacra, vásárra járó kétlovas jármű. Az Alföldre, különösen a tanyavilágra jellemző, hogy a távolságok olyan nagyok tanya és falu vagy város között, hogy a cipekedéssel, különböző batyukban, hátikasokban, puttonyokban való → teherhordás nem alakult ki. Helyettük használták a könnyű kis kocsik sokféle formájú és változatos nevű példányait. A Nyírségben inkább a → talyigák terjedtek el a parasztság körében, míg a homokfutók a középbirtokosok és jómódú parasztok gyors személyszállító eszközei lettek. Ma a homokfutók a tsz-ekben töltenek be szerepet, azokon járják a határt az agronómus és a vezetőség tagjai.