Honti János (Bp., 1910–Kópháza, 1945)

néprajzkutató. Magyar mesekatalógust készített egész fiatalon. 1930–32-ben a Néprajzi Múzeumban, 1935-től az OSZK-ban dolgozott. 1937–39-ben Párizsban ösztöndíjasként kelta és izlandi témákat kutatott. Számos értékes magyar és idegen nyelvű tanulmánya elemzi a népmesék, mondák magyar és európai kérdéseit. 16 évnyi alkotó tevékenysége a magyar és a nemzetközi folklorisztika elismert értéke. – F. m. Verzeichnis der publizierten ungarischen Volksmärchen (Helsinki, 1928); Volksmärchen und Heldensage (Helsinki, 1931); A mese világa (Bp., 1937); Anonymus és a hagyomány (Bp., 1942); Az ismeretlen népmese. Válogatott tanulmányok (Bp., 1962); A mese világa. Mese és legenda. Az ismeretlen népmese (Bp., 1975). – Irod. Ortutay Gyula: H. J. emlékezete (Irók, népek, századok, Bp., 1960); Trencsényi-Waldapfel Imre: Mesetudomány és vallástörténet (Bp., 1961); Dömötör Tekla: H. J. (Bp., 1975).

Honti János

Honti János