Hoppál Mihály (Kassa, 1942–)

néprajzkutató, az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának tudományos munkatársa (1967–). Tanulmányait a debreceni KLTE-en végezte, s ugyanitt tett bölcsészdoktori vizsgát. Munkássága során a folklorisztika elméletével, a népi hiedelemvilág kutatásával, ezen belül a népi gyógyászattal foglalkozik. Cikkei, tanulmányai jelennek meg a szakfolyóiratokban. – F. m. Egy falu kommunikációs rendszere (Visonta, Bp., 1970); A tér, a közösség és a kommunikáció (Bp., 1977).