hora

szűkebb értelemben körtánc, tágabb értelemben tánc és táncalkalom (Erdélyben ’dal’) jelentésben használatos román szó (vö. gör. horos, bolgár horo, latin chorea). A nagy körben, kézfogással összefogódzva járt vegyes → lánctáncok gyűjtőneve. A román tánctipológia e legfontosabb osztályának (hora maze) két nagy csoportja: az egyszerűbb lépő horák és a fejlettebb, virtuózabb ún. dunai horák. A gyimesi és moldvai csángók, valamint a bukovinai székelyek körében kerekes, kezes és hora néven alkalmazzák némely változatát. – Irod. Bucşan, A.: Clasificarea morfologica a dansurilor populare româneşti (Revista de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1967); Balaci, E.: Horele mari-Analiza morfologica (Revista de Etnografie i Folclor, Bucureşti, 1967).