Horger Antal (Lugos, 1872–Bp., 1946)

nyelvész, az MTA l. tagja. Foglalkozott a magyar hangtörténettel, szófejtésekkel és a székely nyelvjárás vizsgálatával. Brassói tanársága idején jelentős néprajzi gyűjtést végzett a hétfalusi csángók körében. – Néprajzi érdekű m. Hétfalusi csángó népmesék (Bp., 1908). – Irod. Sági István: H. A. (Magy. Nyelv, 1947).

Horger Antal egyik munkájának címlapja

Horger Antal egyik munkájának címlapja