Horváth István (Magyarózd, 1909–Kolozsvár, 1977)

romániai magyar író. Novelláiban és regényeiben etnográfiai hitelességgel ábrázolta a Kis-Küküllő menti magyar parasztság életét. Számos cikket és tanulmányt írt a romániai magyar lapokba és irodalmi folyóiratokba szülőföldje kevéssé ismert magyar folklórjáról. Legjelentősebb néprajzi műve szülőfaluja népköltészetének gazdag gyűjteménye: Magyarózdi toronyalja (Kolozsvár, 1971).