Hunfalvy János (Nagyszalók, 1820–Bp., 1888)

geográfus, az MTA tagja. Hazai tanulmányait Eperjesen fejezte be, majd nevelősködés után Németo.-ban, Belgiumban, Hollandiában tett tanulmányutat. 1861-től a budai Politechnikum, majd 1870-ben a pesti tudományegy. földrajztanára, 1872-ben alapítója a Magyar Földrajzi Társaságnak (elnöke is haláláig). Tevékenysége a geográfián kívül kiterjedt a statisztikára, történelemre. Számos munkája a néprajzi kutatás számára forrásértékű. Kiadta Magyar László afrikai és Xantus János amerikai úti feljegyzéseit. – F.m. A Magyar Birodalom természeti viszonyainak leírása (I–III. Pest, 1863–65); Magyar kézi atlasz (Pest, 1865); Legújabb magyar atlasz (Pest, 1867); A földrajz története (Bp., 1878). A magyar birodalom földrajza (Bp., 1886); – Irod. Kozma Gyula: H. J. élete és jellemrajza (Pedagogiai Plutarch, Pozsony 1887); Gyulay Ferenc: Megemlékezés H. J.-ról (Statisztikai Szle, 1966).

Hunfalvy János

Hunfalvy János