Hungarológiai Intézet, Újvidék

tudományos intézet, mely a jugoszláviai magyarság (elsősorban a Vajdaságban lakók) nyelvének, irodalmának, művelődéstörténetének (színház-, folyóirat-, kiadó-, egyesület- stb. történet) és folklórjának tanulmányozására alakult. Speciális kutatási területe a magyar–délszláv szellemi kapcsolatok vizsgálata. 1976. jan. 1-től az újvidéki egy. bölcsészettudományi karának keretében működik A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete néven. Időszakos folyóirata A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei (1969–75), Hungarológiai Közlemények (1976–), melynek évente egy száma néprajzi (folklór) tematikájú. Szerk.-je Szeli István.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei címlapja

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei címlapja