huntyiak

a történeti Hont vármegye magyar lakosságának népi neve. A huntyiak elsősorban az Ipolyság környékén, ill. az Ipolyság és Léva közötti területen laknak. Népi kultúrájukban sokban hasonló hozzájuk a Zseliztől északra eső ref. és a délre Párkányig húzódó r.k. falvak, a néprajzi irodalomban Garam mentének nevezett magyarsága. A elnevezés nyelvjárásias alak (= hontiak), és régies nyelvi állapotot őriz. Némely forrás szerint a huntyiak → palócok, mások éppen a palócoktól elhatároló táji, népi öntudatukat emelik ki. – Irod. Komoróczy Miklós: Hont vármegye népe (Borovszky Samu: Hont vármegye és Selmecbánya, Bp., é.n.); Török Gábor: A Börzsönyvidék nyelvjárástörténetének települési háttere (Bp., 1964); Manga János: Ünnepek, szokások az Ipoly mentén (Bp., 1968).