Hüvelyk Matyi

hüvelyknyi nagyságú mesehős (Babszem Jankó,Borsszem Jankó), ismeretes még Hüvelypici, Hüvők Jancsi, Hőkköm Matyi stb. néven. Gyermektelen házaspár azt kívánja, hogy bár legalább akkora gyermekük lenne, mint egy hüvelyk (babszem stb.). A gyermek reggelre megszületik. Vállalkozik rá, hogy apjának kiviszi az ebédet a mezőre. Amíg apja eszik, szánt helyette oly módon, hogy betelepszik az ökör fülébe, és onnan rittyenget ki az ostorával. Egy gazdag uraság megvásárolja. Házánál a széna közé kerül, s egy tehén befalja. Hüvelyk Matyi belülről kiáltozik és ostora nyelével döngeti a tehén oldalát. Azt hiszik, hogy a tehenet az ördög szállta meg, és megüttetik. Belét, amelyben Hüvelyk Matyi van, egy farkas eszi meg. Ennek a belsejében is kiáltozni kezd. A rémült farkas Hüvelyk Matyit kívánságára hazaviszi, s otthon „kiköpi”. Csoda folytán természetes méretű emberré lesz, s szép lányt kap feleségül (AaTh 700). Európa-szerte azonos menettel ismert → gyermekmese. Hősét nevezik: Tom Thumb, Petit Poucet és Däumlingnak. Nálunk meséskönyvekben, népmesegyűjteményekben és ponyvanyomtatványokban egyaránt megtalálható. – Irod. Thompson, St.: The Folktale (New York, 1946); Berze Nagy János: Magyar népmesetípusok (II., Pécs 1957); Velcsov Mártonné: Testrésznevekből alakult mértéknevek története IV. Hüvelyk (Magy. Nyelv, 1968); Faragó József: Kurcsi Minya havasi mesemondó meséi (Bukarest, 1969).