Imre Sándor (Hegyközpályi, 1820–Hódmezővásárhely, 1900)

irodalomtörténész, nyelvész, az MTA tagja. Nagyváradon, Debrecenben tanult. 1860-tól a debreceni ref. kollégiumban a klasszika-filológia tanára, később a magyar nyelv és irodalom akadémiai tanára. 1872-től 1886-ig Kolozsvárott a tudományegy. tanára. Figyelemre méltó nyelvtörténeti munkásságot fejtett ki, speciális érdeklődési területe a nyelvújítás vizsgálata volt. Elsősorban stilisztikai érdeklődéssel népköltészeti kutatásokkal is foglalkozott. – F. m. Összegyűjtött irodalmi tanulmányai (I–II. Bp., 1897); A népköltészetről és a népdalról (Bp., 1900). – Irod. Gulyás József: I. S. emlékezete (Debrecen, 1961); Sipka Sándor: Adalékok I. S. nyelvtudományi munkásságához (Szeged, 1963).