Imreh István (Sepsiszentkirály, 1919–)

történész, tanár. Tanulmányait a kolozsvári Ferenc József Tudományegy.-en végezte, 1944-ben lett bölcsészdoktor. Az Erdélyi Tudományos Intézet munkatársa (1944–), a Kolozsvári Magyar Egy., majd a Babeş–Bolyai Tudományegy. tanára (1945–). Kutatási területe a jogi népélet, falutörténet, agrártörténet különös tekintettel Erdélyre, ill. a Székelyföldre. Cikkei és tanulmányai romániai lapokban és tudományos folyóiratokban jelennek meg. – F. m. Székely falutörvények (Kolozsvár, 1947); Majorsági gazdálkodás a Székelyföldön a feudalizmus bomlásának idején (Bukarest, 1956); A rendtartó székely falu. Faluközösségi határozatok a feudalizmus utolsó évszázadából (Bukarest, 1973).