ingráncolás

ingek ráncba szedett elejének-hátának díszes levarrása. Az apró álló, függőleges ráncokat fércelőfonállal összehúzzák. Ezt közönként megismétlik a tervezett minta szélességében. Maga a minta abból adódik, hogy ezután a hímzőfonállal a minta szélességében haladva az egyes ráncokba hol belefűznek, hol felettük átöltenek. – Irod. Ferencz Kornélia és Palotay Gertrúd: Hímzőmesterség (Bp., 1940; Boser, R.–Müller, L: Stickerei (Basel, 1969).