integráció

1. kulturális folyamat, amelyben a kultúra elemei egymáshoz igazodnak, összekapcsolódnak, egységesülnek és a folyamat eredményeként azt a benyomást keltik, mintha egységes elv szerint szerveződtek volna össze. A kultúra teljes integrációjáról nem beszélhetünk, mert ezzel egyidejűleg hat minden kultúrában a differenciálódás folyamata is. A két, a kultúra egésze és részei, ill. a részek egymás közötti kapcsolatból fakadó, egymást átható folyamat következtében a kultúrák integráltsága különböző mértékű. (Ellentéte a → dezintegráció.) – 2. társadalmi folyamat, amelyben a társadalom viszonylag önálló elemei egymással kapcsolatba kerülve egységes rendszerré szerveződnek, amelynek fennmaradása az alkotórészek dinamikus egyensúlyán nyugszik. – Irod. Evans-Pritchard, E. E.: Social Anthropology (London, 1951); Benedict, Ruhr-Mead, Margaret: Patterna of Culture (New York, 1959); Barabás Jenő: Kartográfiai módszer a néprajzban (Bp., 1963); Gunda Béla: A kultúra integrációja és az etnikai csoportok alakulása (Műveltség és Hagyomány, 1963).