intézmény

állandósult társadalmi cselekvések és eszmék csoportja, amelyen keresztül alapvető társadalmi igények, szükségletek nyernek kielégítést. B. Malinowski megfogalmazásában az intézmények a kultúra igazi, jelentős állandósággal, egyetemességgel és kultúrán belüli függetlenséggel rendelkező alkotó egységei, az emberi tevékenység szervezett módszerei. Minden intézmény egy-egy alapvető szükséglet körül összpontosul; tartósan egyesít egy embercsoportot valamilyen közös feladatra, saját szabályegyüttese és működési technikája van. Mivel az intézmény szintetikus jellegű, több fajta funkciót foglal össze, nem hozható egyszerű, közvetlen összefüggésbe funkciójával. Fő integráló tényezői a lokalitás vagy territorialitás és az elvégzendő tevékenység révén létrejövő társadalmi viszonyrendszer. Minden intézmény a környezettől és az adott társadalom kultúrájának apparátusától determinált. – Irod. Malinowski, B.: A Scientific Theory of Culture, and Other Essays (Chapel Hill, 1944).