invenció

az → innováció egyik formája. Valamely kultúrán belül már meglevő ismeretek, eljárások, tárgyak új feladatok megoldására alkalmazásának vagy új szintézisbe egyesítésének folyamata, valamint e folyamat eredménye. Az invenció folyamata létrehozható szándékosan és létrejöhet véletlenül. Párhuzamos invencióról beszélünk, ha különböző kultúrákon belül ugyanazokra az ismeretekre, eljárásokra, javakra tesznek szert invenció útján. Egymással nem érintkező kultúrák között ritka, egymással érintkezők között igen gyakori a párhuzamos invenció, mert az utóbbiakban nagyszámú azonos vagy hasonló kulturális elem található (→ még: belső fejlődés). – Irod. Murdock, G. P.: How Culture Changes (Shapiro. Man, Culture and Society, Szerk. Harry L., Oxford, 1956); Kósa László: Találmányok a paraszti gazdaságban (Népi Kultúra – Népi Társadalom, II–III., 1969).