iparos

a paraszttársadalomban a hagyományos paraszti életformához szükséges termékeket előállító falusi mesterember. A falusi iparos életformájában a paraszti társadalom és a falusi értelmiség között helyezkedett el. Benne élt a paraszttársadalomban, ismerte gyakorlatilag is igényeiket és szükségleteiket, de magatartása, beszéde, viselete részben különbözött a parasztokétól. Igyekezett a falusi értelmiség életmódját utánozni. Az iparosok a polgári viselkedés, öltözködés, táplálkozás közvetítői voltak a parasztság felé. Ezért pl. a Mátra vidékén aki nem a helyi tájszólást beszéli, iparosan beszél, a népviseletből kivetkőzött asszony iparos ruhát hord. (mester) – Irod. Erdei Ferenc: Magyar paraszttársadalom (Bp., 1941).