irodalmi monda

1. a népmondát, főleg a → hősmondát, → történeti mondát, a földrajzi jelenségek → eredetmagyarázó mondáit a más mondacsoportokat utánzó, prózai vagy verses, műköltészeti alkotás. – 2. olyan → monda, amely bár a szájhagyományból nem ismert, mégis feltehetően népi eredetű, de csak irodalmi feldolgozásban maradt ránk.