írókázás, csíkozás

a cserépedény leggyakoribb díszítőeljárása. Eszköze az → íróka. Az írókázással való díszítés előfordul mázatlan kerámián is. A mázas kerámiák között csakis az ólommázas kerámia díszítőtechnikája. A díszítő folyadék → földfesték (engobe) és → máz is lehet. A díszítmény vonalas és ornamentális, gyakran párosul → karcolt díszítéssel. Az írókázással való díszítés jórészt női munka, azonban a korongon történő csíkozás mindig férfimunka. – Irod. Igaz Mária–Kresz Mária: A népi cserépedények szakterminológiája (Népr. Ért., 1965).