fehér viselet

a női-férfi fehér vászoning és gatya, ill. ing és pendely, esetleg fehér vászonszoknya. Ehhez járultak még a vászonból utánzott különböző városi vagy kisnemesi formájú öltözetdarabok, mint vászondolmány, vászonujjas. Az ezek felett viselt szűrposztó ruhák a 18–19. sz.-ban jórészt szintén fehérek voltak. – Irod. Kovách Aladár: A tolnamegyei Sárköz népviselete (Népr. Ért., 1907); Gönczi Ferenc: A göcseji s hetési népviselet (Népr. Ért., 1910); Györffy István: A feketekörösvölgyi magyarság viselete (Népr. Ért., 1912); Györffy István: A nagykun viselet a XVIII. sz.-ban (Ethn., 1937); Györffy István: Matyó népviselet (Bp., 1956).

Fehér vászon ing-gatya viselet (Fekete-Körös völgye)

Fehér vászon ing-gatya viselet (Fekete-Körös völgye)