ismerkedés

a fiatalság társas életének egyik legfőbb tevékenysége, az → udvarlás, ill. → párválasztás előkészítése. A gyermekek, majd a fiatalok közös játékai, szórakozásai, munkái adtak rá alkalmat, továbbá → búcsúk, → ünnepi szokások, → vásárok. Történhetett az ismerkedés kifejezetten és közvetlenül házasságkötés (→ házasságkötés szokásköre) céljából, → házasságközvetítés eredményeként is. – Irod. Benkóczy Emil: Az egri fiatalság (Ethn., 1909); Ortutay Gyula: A szerelem Ajakon a házaséletig (Népünk és Nyelvünk, 1934); Csete Balázs: A jászkiséri gyermek élete a születéstől a házasságig (Magy. Nyelvőr, 1958); Kresz Mária: A fiatalság társas élete a kalotaszegi Nyárszón (Népr. Közl., 1960).