Istvánffy Gyula (Miskolc, 1863–Miskolc, 1921)

néprajzkutató, tanár. 1883–86 között Bp.-en polgári iskolai tanári oklevelet szerzett. Pályájának főbb állomásai Liptószentmiklós és Miskolc voltak. Több mint 40 tanulmányt és könyvet írt az északi magyar népcsoportokról, ill. a szlovákokról. Cikkeinek zöme a Mátra környéki és Ny-borsodi magyar falvakkal foglalkozik. Elsősorban a népköltészet érdekelte, de sokat tanulmányozta a népi hitvilágot, a szokásokat, sőt az építkezést, települést is. Igyekezett az általa palócnak tekintett népesség kulturális jellegzetességeit megragadni. – F. m. Palócz mesék a fonóból (Liptószentmiklós, 1890); Palócz néprajzi tanulmányok (Bp., 1894); Palóc népköltési gyűjtemény (Miskolc, 1963). – Irod. Bodgál Ferenc: I. Gy. (Ethn., 1964).