kabarok

a török nyelvcsaládba tartozó nép. A 9. sz.-ban a kazároktól elszakadva külön törzsként a honfoglaló magyarsághoz csatlakoztak. Közösségük nem tekinthető egységes etnikumnak. Soraikban kimutathatók a török jellegű → kazárok, bolgárok (suvarok), iráni jellegű kalizok, alánok csoportjai. Hazánkban É-Mo.-on Abaúj, Borsod, Gömör, Heves, valamint Szepes megyékben, ill. Komáromban, Barsban és Biharban vethetünk számot töredékeik történeti nyomaival, ahol később a feudalizmus megszilárdulásával úgyszólván nyomtalanul beolvadtak. A romantikus magyar történetírás a → palócokat tekintette a kabarok leszármazottainak. Ezt a feltevést azonban a tudományos vizsgálatok nem igazolták.