kállai kettős

a Szabolcs megyei Nagykálló nevéhez kötődő páros tánc (→ kettős). A történeti feljegyzések szólásokban utalnak a kállai kettősre, elsőként egy feltehetően 1647-ből származó gunyolódó vers („Most már elöl járod a kállai kettőt”). A tánc mai, kötött formájában a múlt század végén készült rekonstrukció. Zenéje és felépítése híven tükrözi a csárdás hármas tagozódását (→ három a tánc), csalogatós (→ csalogatás) karakterét. Terjengősségével, a népies műtánc szellemében alkotott motívumaival és merev előadásával viszont elüt a vidékre jellemző, gazdag tánchagyománytól. – Irod. Farkas Lajos: A kállai kettős (Ethn., 1895); Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai (Bp., 1924); Nyárády Mihály: A nagykállóiak „Kállai kettős” tánca (Szabolcs-Szatmári Szle, 1969); Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (I–III., Bp., 1970).