kalotaszegi hímzések

Kalotaszeg az erdélyi magyarság hímzésekben leggazdagabb vidéke a sokféle hímzőtechnikát, a hímzett holmi mennyiségét és a hímzés kivitelezését illetően. Noha intenzíven szőnek is, mellette mégis virágzik – akárcsak pl. a Sárközben – többféle hímzés: a „fehéres” vagy → szálvonásos, → vagdalásos, → laposöltéses munka kétféle változatban is; a → szálánvarrott öltés és az „írásos” (→ írásos öltés) munka. Készült ezek mellett → rececsipke, → darázsolás, gyöngyhímzés, a mellrevalókon → szűcshímzés, az ujjasokon géphímzés. Nem minden községben varrtak egyforma intenzitással. Bánffyhunyad munkái választékos gazdagságukkal kiemelkednek. Némely községben bizonyos hímzésféleségeket kihagytak, nem varrtak, mert a hangsúly mindenütt elsősorban a szőtteseken volt. A hímzést az ágyi ruhára és abroszokra varrták többségében, de került kendőre, női és férfiingekre, kötényekre, szoknyákra, pendelyekre is. Ezen a vidéken is egymás mellett élt egyidőben többféle hímzőtechnika. A szálánvarrott munkát elsősorban párna- és derékaljvégeken, valamint abroszokon lehet megtalálni kendervászon alapon. A női ingek kézelőit és álló gallérait is ezzel a technikával dolgozták. Egy színnel, vörössel, kékkel, ritkábban feketével varrták, túlnyomóan pamutszállal. Az abroszokon előfordul a piros színű hímzés kontúrozása kékkel. Talán valamennyi, az országban fellelhető mintát ismertek és varrtak itt, általában széles középhímben, keskeny peremdíszekkel. Ennél a munkánál azonban jelentősebb a „fehéres”, a szálvonásos-vagdalásos, ugyancsak országos elterjedésű munka. Nagy többségben pamut- vagy sárga vászon lepedők széleit és az összevarrások mentét díszítették így fehér pamutszállal. Csak egyes községekben s a hímzésféle divatjának vége felé varrtak néhány lepedőt vörössel vagy feketével. Egy-egy községben 5–7–9 mintát ismernek belőle. Ez a munka a lepedőkön mindig aprólékos (csakúgy, mint a férfiingeken és gatyákon). E század húszas éveiben átvitték e technikát párnavégekre is, de már nagy kockákkal s ennek következtében megnövekedett (bár még mindig régies) mintákkal. E két hímzésféleséggel – noha sajátosan átfogalmazott mintákkal – Kalotaszeg az országos hímzésanyagához kapcsolódik szervesen. Sajátosak és másutt fel nem lelhetők viszont a szabadrajzú „írásos” hímzések. Ezeket varrták fodorvászonra, pamutvászonra és gyolcsra, mindig egy színnel: vörössel, kékkel, feketével, ritkábban fehérrel. A hímzőfonal szőr, gyapjú- és – nagy többségében – pamutszál. Ágyi ruhák, párna- és lepedővégek, ágyfűtől valók készültek vele elsősorban, de varrták kendők végére, abroszokra, női ingek ujjára is. Ennek a technikának a motívumkincse nem nagy, a kisszámú motívumból azonban a szinte megszámlálhatatlan szerkezeti szkéma révén páratlanul változatos és gazdag hímzésanyag jött létre. Fő motívumai a gránátalma, tulipán, akantuszlevél és a rozetta. Ezekből állítják össze a virágtöveket, akár kerekre formáltan, akár hosszúkásra elnyújtva. Egy-egy virágtő szétterülhet egy egész párnavégen, vagy állhat karcsún, másodmagával egymás mellett, úgy azonban, hogy két alsó virágját lehajtják egészen a tő alsó széléig. Ezen a vidéken ugyanis ismeretlen a virágtartó edény vagy korsó, amelyből másutt a virágtő kinyúlik, és nem állítanak oldalához madár- vagy állatpárt sem; a teret virágtőnek magának kell kitöltenie. De készíthetnek forgórózsát is elnyújtottra formált gránátalmákból – ez a párnavégek és abroszok egyik jellemző motívuma, egy párnavég közepén három fér el belőle rendesen. A „pápaszemes” mintát a virágtő két szárának begörbített végével formálják oly módon, hogy abba helyezik el a rozettát. De illeszthetik a virágtövet igen mély öblű hullámindába is, melyet leveles ágból formáltak. Nemegyszer szegletesre formálják a rozettát vagy a gránátalmát, a közepét berácsozzák s a hozzáillő levélsorokat is szegletesen helyezik el mintegy mértani alakzatokba tömörítve. Igen gyakori – kiváltképp párnavégeken – az a középtengelyes minta, melynek alsó felső oldalán sugarasan elrendezett szárakon vannak a többé vagy kevésbé hosszúkás virágok. A dús mintákkal nagy vászonfelületeket borítanak be, a minta tömöttségét, zsúfoltságát még vízben sulykolással is fokozzák: a víztől és sulykolástól a vászon összemegy, fodrozódó felületet kap, és összerántja a hímzést is. A → kisírásos (láncöltéses) technikával varrt darabokon a minta lazább és rajzos hatású, a nagyírásosnál csak a szélesebb öltéssorok miatt is tömörebb és a motívumok szerkesztésmódja a természettől elvontabb. A tömörítés egyes daraboknál a minta teljes bezáródásáig megy, a hím beborítja az alapot. E munka kezdeteit nem ismerjük. Egyes példányok 1830-as datálással már kiérlelt mintákat, hibátlan technikát mutatnak be. Fel kell tételezni, hogy a szőttes, a szálánvarrott, a vagdalásos-laposöltéses technikák mellett az írásossal is éltek már a 18. sz.-ban, esetleg korábban is. Maga a nagyírásos technika más magyar csoportoknál csak kísérő öltésül jelentkezik. Európában a 12–13. sz.-tól ismerni előfordulását. A kalotaszegi hímzések jellegzetességei még a női ingek elején a ráncolások és azok mintás letűzése, főleg azonban a kötényeken és muszujokon levő darázsolások. Ezek a technikák sem ismeretlenek másutt, mégis ilyen megvalósításban, színesen, nemegyszer gyöngyösen csak ezen a vidéken készítették. A kalotaszegi hímzések motívumaik révén a régi stílushoz kapcsolódnak, a tömör, zsúfolt kivitelezés pedig már a parasztstílusok felé utal. – Irod. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete (I., Bp., 1907); Bátky Zsigmond: Kalotaszegi varrottasok (Bp., 1924); Dajaszászyné Dietz Vilma–Palotay Gertrúd: Kalotaszegi keresztöltéses gallér és kézelőminták (Kolozsvár, 1942); Fél Edit: Ungarische Volksstickerei (Bp., 1961).

Túlnyomóan nagyírásos öltéssel varrt forgórózsás mintájú párnavég (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Túlnyomóan nagyírásos öltéssel varrt forgórózsás mintájú párnavég (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Párnavég fehér vagdalásos-laposöltéses munkával (Kalotaszentkirály, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Párnavég fehér vagdalásos-laposöltéses munkával (Kalotaszentkirály, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Kisírásos technikával varrt gránátalmás mintájú párnavég (Kalotaszeg v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Kisírásos technikával varrt gránátalmás mintájú párnavég (Kalotaszeg v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Ágyfűtől való részlete kisírásos hímzéssel. Virágtövek sora (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Ágyfűtől való részlete kisírásos hímzéssel. Virágtövek sora (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Ágyfűtől való fele. Kisírásos technikával varrt hétágú virágtövek (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Ágyfűtől való fele. Kisírásos technikával varrt hétágú virágtövek (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Párnavég fonottas öltéssel, fenyőágas mintával (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Párnavég fonottas öltéssel, fenyőágas mintával (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Fonottas és keresztöltéssel varrt mértani mintájú párnavég (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp., Néprajzi Múzeum

Fonottas és keresztöltéssel varrt mértani mintájú párnavég (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp., Néprajzi Múzeum

Lepedővég részlete. Hullámindás minta nagyírásos technikával (Kalotaszeg, v. Kolozs m., 1864) Bp. Néprajzi Múzeum

Lepedővég részlete. Hullámindás minta nagyírásos technikával (Kalotaszeg, v. Kolozs m., 1864) Bp. Néprajzi Múzeum

Kisírásos technikával varrt párnavég részlete mértanias mintákkal (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Kisírásos technikával varrt párnavég részlete mértanias mintákkal (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Túlnyomórészt nagyírásos technikával varrt lepedőszél részlete zöldesbarna gyapjúszállal (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Túlnyomórészt nagyírásos technikával varrt lepedőszél részlete zöldesbarna gyapjúszállal (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

„Ágyfűtől való” felének hímzése fekete pamuttal nagyírásos és laposöltéses technikával (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

„Ágyfűtől való” felének hímzése fekete pamuttal nagyírásos és laposöltéses technikával (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Kalotaszegi hímzés
Párnavég nagyírásos technikával (19. sz. dereka) Bp. Néprajzi Múzeum

Párnavég, kisírásos technikával kivarrva (19. sz. dereka) Bp. Néprajzi Múzeum

Párnavég, kisírásos technikával kivarrva (19. sz. dereka) Bp. Néprajzi Múzeum

Párnavég, laposöltéssel és kisírásos technikával kivarrva, közepén gránátalmás virágtő. Bp. Néprajzi Múzeum

Párnavég, laposöltéssel és kisírásos technikával kivarrva, közepén gránátalmás virágtő. Bp. Néprajzi Múzeum

Szálánvarrott párnavég, virágtöves mintával (19. sz. dereka) Bp. Néprajzi Múzeum

Szálánvarrott párnavég, virágtöves mintával (19. sz. dereka) Bp. Néprajzi Múzeum