felföldi pásztorművészet

A magyar → pásztorművészetben a felföldi pásztorművészet jellegzetessége a → fafaragás és a különféle fémberakás. A fennmaradt emlékanyag és föltehetően a pásztori faragógyakorlat kibontakozása is későbbről datálódik, mint az Alföldön és a Dunántúlon. Domború faragással díszítették a → pásztorbotokat, → juhászkampókat és a → karikásostorok nyelét. Különösen változatosak és a felföldi pásztorművészetre jellemzőek az ivócsanakok (→ csanak), Domború faragás került a fa → gyufatartókra és → sótartókra; egyes pásztorok (pl. Barna János) ezekre az apró felületekre bibliai jeleneteket komponáltak. A pásztori fafaragásnak ehhez a gyakorlatához kapcsolódik a Nógrád megyében a múlt század utolsó harmadában divatba jött bútorokat díszítő áttört faragás (→ palóc áttört bútor). A felföldi pásztorművészetre jellemző még az ólmozás, rézszalagok, szögek beverése, rézlemezből kivágott díszítmények → berakása. Ólmozás főképpen botokra, ostornyelekre került, a rézszalagokkal való beverés legszebb példái a balta- és a → fokosnyelek. Pásztori hangszerként maradt fenn a Felföldön a duda, amelyre kos- és kecskefej alakú dudafejeket faragtak. Ezekre ugyancsak kerülhetett fémberakás, fémdísz, homlokukra tükör is. – Irod. Madarassy László: Művészkedő magyar pásztorok (Bp, 1934); Manga János: Magyar pásztorfaragások (Bp., 1972).

Ivócsanak (Kisterenye, Nógrád m.)

Ivócsanak (Kisterenye, Nógrád m.)

Felföldi pásztorművészet. Kaszárnya, előtte silbak: áttörten faragott széktámla betétje (Piliny, Nógrád m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Felföldi pásztorművészet. Kaszárnya, előtte silbak: áttörten faragott széktámla betétje (Piliny, Nógrád m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Ivócsanak. Berze János munkája (Bekölce, Heves m.)

Ivócsanak. Berze János munkája (Bekölce, Heves m.)

Gyufatartó, Jézus a jó Pásztor ábrázolásával (Barna János juhász munkája, Drégelypalánk, Nógrád m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Felföldi pásztorművészet
Gyufatartó, Jézus a jó Pásztor ábrázolásával (Barna János juhász munkája, Drégelypalánk, Nógrád m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Áttört támlájú pad részlete (Karancsság, 19. század vége) Balassagyarmat, Palóc múzeum

Áttört támlájú pad részlete (Karancsság, 19. század vége) Balassagyarmat, Palóc múzeum

Botfej, házi- és vadállatok ábrázolásával (Barna János juhász munkája, Drégelypalánk, Nógrád m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Botfej, házi- és vadállatok ábrázolásával (Barna János juhász munkája, Drégelypalánk, Nógrád m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Karikásostor nyele, ólomberakással, rézszögekkel díszítve (v. Hont m., századforduló) Bp. Néprajzi Múzeum

Karikásostor nyele, ólomberakással, rézszögekkel díszítve (v. Hont m., századforduló) Bp. Néprajzi Múzeum