Fiastyúk

a Taurus csillagképben levő Pleiades csoport legismertebb népi neve. Egyéb elnevezése: Csirkéstyúk, Csibéstyúk, Kotlós, Kotlóstyúk, Fészkestik, Csirkéskotló, Fiascsillag, Hetes, Hetevény stb. Hét csillagból áll. Legrégibb adatunk (Schlägli Szójegyzék, 15. sz.) szerint Fias tik. Európa nagy részén hasonló neve van. Ma már elfelejtett a Fiastyúknak Szitás tyúk elnevezése. Ez igen elterjedt mind a finnugor, mind a török-tatár nyelvekben, hatása kimutatható a balti és a szláv nyelvekben is. Keletkezéséről → eredetmagyarázó mondák szólnak, ezek egyben az elnevezést is magyarázzák. Biharban Sánta Katáról mesélték, hogy az égi búzamezőre vitte a kotlóst csibéivel, hogy az elszórt búzából megéljenek. Tréfás elképzelések élnek arról, hogy a Fiastyúk az üdvözültek, égi lakók számára vitetett fel az égbe, hogy paprikáscsirkét ehessenek. Dévai csángó adat szerint egy asszonyt, aki vasárnap szőtt (→ tilalom), Isten úgy bűntette, hogy kotlóját kővé változtatta és az égre vitte. – Irod. Mándoki László: Two Asiatic Sideral Names (Popular Beliefs and Folklore Traditions in Siberia, Bp., 1968); Erdődi József: Uráli csillagnevek és mitológiai magyarázatuk (Bp., 1970).