faluárok, sánc

a → falukerítés egyik formája. Az árok melletti földhányást gyakran tövissel rakták meg, sőt → palánkká is kiépíthették. A körülsáncolt falvakba kapukon lehetett bejutni. Nagyobb és fontosabb településeknél víz is folyt a kerítő árokban. A falvak körülárkolása Európa-szerte elterjedt volt a középkorban. A történeti Mo. területén is sokat emlegetik a források. Egyes nézetek szerint gyakoribb volt, mint a sövényből készült falukerítés. Rangosabb, számottevőbb település számára elengedhetetlen volt az árokvédelem. – Irod. Győrffy István: Az alföldi kertes városok. Hajdúszoboszló települése (Népr. Ért., 1926); Méri István: Az árkok szerepe Árpád-kori falvainkban (Arch. Ért., 1962); Szabó István: A középkori magyar falu (Bp., 1969).