Gaal György (Pozsony, 1783–Bécs, 1855)

író, könyvtáros, népmesegyűjtő. Dugonics András tanítványa volt. Esterházy Miklós herceg szolgálatában állt, aki magával vitte Bécsbe, és 1811-ben könyvtárnokának nevezte ki. Németül írt. Számos magyar művet fordított németre. A magyar népmesegyűjtés úttörője. Ő adta ki az első magyar népmesegyűjteményt német nyelven, amely magyarul csak halála után jelent meg. – F.m. Märchen der Magyaren (Wien, 1822); Sprichwörterbuch in sechs Sprachen (Wien, 1830); Erzählungen, Sagen, Märchen und historische Anekdoten aus dem Französischen, Italienischen, Spanischen, Englischen und Ungarischen (Wien, 1834); G. Gy. magyar népmesegyűjteménye (I–III. Pest, 1857–60). – Irod. Gácsér György: G. Gy. élete és munkássága (A soproni kat. főgimn. ért.-je, 1905); Verő Leó: G. Gy. (Hemrich-emlékkönyv, Bp., 1912); Turóczi-Trostler József: Tárgytörténet, mesetörténet, stílustörténet (Az Orsz. Néptanulmányi Egyesület Évkve, 1943).

Gaal György

Gaal György

Gaal György népmesegyűjteménye magyar nyelvű kiadásának címlapja

Gaal György népmesegyűjteménye magyar nyelvű kiadásának címlapja

Gaal György népmesegyűjteménye első, német nyelvű kiadásának címlapja és illusztrációi


Gaal György népmesegyűjteménye első, német nyelvű kiadásának címlapja és illusztrációi