gabonatisztítás

a → nyomtatással és kézi → csépléssel nyert gabona különválasztása a közékeveredett szeméttől (toklász, gyommagvak, földdarabok stb.), mert a szemetes mag ugyanis raktározásra, vetésre, legfőképpen pedig táplálkozásra nem alkalmas. 1. Szelelés: a gabonát erősebb szélben valamilyen edényből embermagasságból vékony sugárban öntik a földre (kosárba, ponyvára). Közben kifújódik belőle a könnyebb szemét, a nehezebb azonban közte marad. Ezért rendszerint más tisztító eljárásokkal együtt alkalmazzák. Szeleléssel a 19. sz. előtt tisztították a gabonaneműeket. Rostával is végzik: ebben forgatják a szemet, hogy a por is kihulljon belőle. Újabban inkább kukoricát és babot szelelnek. – 2. Szórás: a kézi csépléshez és a nyomtatáshoz legáltalánosabban kapcsolódó gabonatisztítás. A magyarság valószínűleg a földműveléssel való tüzetesebb megismerkedése óta (bolgár–török együttélés) gyakorolta, de mint az egyik legegyszerűbb gabonatisztítási eljárás igen régóta az egész európai kontinensen ismert volt. A szórás lényege az, hogy széllel szemben levegőbe szórják a magot, és az fajsúlya szerint osztályozódva hull a földre. A legnehezebb gabonaszem a legtávolabb esik le, a könnyebbet és a szemetet (pelyva) a szél jobban visszafújja. Az Alföldön a nagy gabonatermő területeken a szórást a nyomtatás számára készült szérűn végezték (gazdasági udvaron, település szélén, tarlón). A szórás a férfiak munkája volt. A szóró széles falapáttal (szórólapáttal) földobta a szemet. Egyik segítsége a felező hosszú nyelű nyírfaseprűvel, a felezőseprűvel a tiszta búzáról a lassan rászálló szemetet leseperte. A másik segítség, az alhajtó sűrű fogú gereblyével a könnyebb fajsúlyú magról húzta le a szemetet. A hegy- és dombvidéki területeken, ahol csépelték, gyakran a csűr ledöngölt, fölsöpört közepére szórták a magot a nyitva hagyott kapuk segítségével teremtett széljárattal szemben. Általában rövidebb nyelű és öblösebb falapátokat használtak, mint a szabadtéri szóráshoz. Széljárás nélkül, csupán a levegő ellenállására alapozva is lehet szórással gabonát tisztítani. Ezt a szórási módot ritkábban, különösen magas hegyvidékeken alkalmazták, ahol télen nagyon zord az időjárás, és az elcsépelt magot zárt helyen kénytelenek tisztítani (pl. a Székelyföldön). A szórást attól függően, hogy milyen tiszta magot akartak kapni, egymás után többször megismételték. – 3. Mosás: célja, hogy a könnyebb magvakat ás a toklászt különválassza, a földdarabokat kioldja a gabona közül. A gabonát öblös fateknőkbe teszik és vizet öntenek rá, majd a piszkos vizet leszűrik, és a szemet ponyvára kiterítve napon szárítják. A korábbi századokban rendszeresen mosták a főúri asztalokra kenyérnek kerülő vagy igényes vevőknek szánt búzát. A búzamosás az utóbbi száz esztendőben ritkán fordult elő a magyar paraszti gazdaságokban. Leginkább a megdohosodott magot igyekeztek ilyen módon megszabadítani kellemetlen szagától. – 4. Szemenszedés: a leggondosabb gabonatisztítási mód. Kézzel válogatják ki a törött és gyommagvakat, valamint a göröngyöket a búza közül. A szemenszedés igen lassú és hosszadalmas munka, szórt paraszti háztartásokban ritkán alkalmazták. Korábbi századokban úri asztalokra kerülő lisztnek használták a szemenszedett gabonát. Debrecenben a századfordulón búzairtásnak nevezték a szemenszedés munkáját. – 5. A múlt század első felétől külünböző szerkezetű szórórosták és szelelőmalmok jöttek használatba, amelyek mesterséges széljárással tisztították a gabonaneműeket, és még a cséplőgépek megjelenése előtt háttérbe szorították a hagyományos, egyszerűbb gabonatisztítást. – Irod. Györffy István: Takarás és nyomtatás az Alföldön (Népr. Ért., 1928); Hoffmann Tamás: A gabonaneműek nyomtatása a magyar parasztok gazdálkodásában (Bp., 1963); Balassa Iván: Kezdetleges gabonatisztító eljárások (Magy. Mezőgazdasági Múz. Közl., 1964).

Bőrrosta (Komádi, Hajdú-Bihar m.)

Bőrrosta (Komádi, Hajdú-Bihar m.)

Szemhúzó (Átány, Heves m.)

Szemhúzó (Átány, Heves m.)

Bőrrosta (Átány, Heves m.)

Bőrrosta (Átány, Heves m.)

Búzateregető (Átány, Heves m.)

Búzateregető (Átány, Heves m.)

Szelelőrosta (Átány, Heves m.)

Szelelőrosta (Átány, Heves m.)

Gabonatisztítás szórással (Vásárhelyi puszta, Orosháza, Békés m.)

Gabonatisztítás szórással (Vásárhelyi puszta, Orosháza, Békés m.)

Gabonatisztítás szelelővel (Vásárhelyi puszta, Orosháza, Békés m.)

Gabonatisztítás szelelővel (Vásárhelyi puszta, Orosháza, Békés m.)