Gáborján Alice (Nagyvárad, 1922–)

néprajzkutató, muzeológus. Tanulmányait a bp.-i ELTE bölcsészettudományi karán végezte (1951), ahol bölcsészdoktori fokozatot is szerzett (1968). A miskolci Herman Ottó Múz.-ban (1951), az Iparművészeti Múz.-ban (1952), a Közoktatásügyi Min.-ban (1953) működött, a Néprajzi Múz. munkatársa (1954–). A magyar népviselet, a magyar népi lábbelik, a magyar bőrkikészítés terén folytat kutató munkásságot. Cikkei, tanulmányai a szakfolyóiratokban jelennek meg. – F. m. Magyar népviselet (Bp., 1969).