gallér

1. eredetileg a páncél nyaki részét jelentette. A magyar népviseletben három formája ismert: a) kis, álló gallér, b) visszahajtott, szabott gallér, c) négyszögletes gallér. Az ábrázolások és a fennmaradt darabok mindhárom formát először az úri viseletben és inkább felsőruhák tartozékaként mutatják. A kis, álló gallér keleti divat. Első magyar ábrázolása az 1200 körüli kisbényi oszlopfő medvevadászain látható. Európában 14. sz.-i divatnak látszik. Legkorábbi ránk maradt magyar tárgyi előfordulása 1522-ből II. Lajos esküvői ingéről ismert. Ettől kezdve folyamatos ez a forma a magyar öltözetben, főleg posztó vagy selyem felsőruhákon. Ezekről terjedt át a paraszti felsőruhákra és ingekre, inkább csak a 19. sz. folyamán, az ingeken a század végén. Népi neve kisnyak. – A visszahajtott, szabott gallér európai – 15. sz.-i – divatnak látszik. Első ismert tárgyi előfordulása Oláh Miklós gyermekkori mentéjén 1503-ból való. A magyar parasztság felsőruháin, ingein ez a forma is csak a múlt század vége felé fordult elő, a akkor is összemosódik az inkább századunk elején általánossá váló nyugati formájú férfiingek gallérjával. – A magyar szűrre oly jellemző négyszögletes gallér ugyancsak európai divat. A 15. sz. végén jelenik meg, legkorábbi magyar ábrázolásait – ujjas és ujjatlan, posztó vagy szőrme felsőruhákon, esetleg szőrme gallérként is – csak a 17. sz.-ból ismerjük. Ebből a korból valók a limitációk „galléros szűr” és „galléros daróc” említései is, bár ezekből az adatokból a gallér formája nem derül ki. – E három, valóságos formán kívül a gallér szó a pendely vagy fehér alsószoknya és gatya felső övrészét – pártáját, ontráját, korcát is jelentette. A gallér szó felnémet eredetű, s oda a középkori latinból került. Első magyar említése az 1395 körüli Besztercei Szójegyzékben fordul elő. – Irod. Szendrei János: A magyar viselet történeti fejlődése (Bp., 1905); V. Ember Mária: Die ungarische Galakleidung im XVI. und XVII. Jahrhundert (Waffen- und Kostümkunde, 1965); Husa, V.: Homo Faber (Praha, 1967); Gáborján Alice: Adatok a szűr kialakulásához (Ethn., 1970). – 2.kaloda