Gémes Gál

hangutánzó, névcsúfoló és → falucsúfoló mese. Egy Gál nevezetű (szentgáli) parasztemberről szól, aki a nádasban elvesztett lovait keresvén, gém kiáltását hallja: – Gál, gál! Azt hiszi, hogy isten szólott hozzá, s így válaszol: – Itt vagyok uram, keresem a lovamat! Majd bakcsó (varjú) repül el fölötte: – Vak, vak, vak! – kiáltással, ennek meg azt feleli: Az volt uram teremtőm, mind a két szemére! (MNK 1318G*). Egyes változatok szerint így ragadt rá a Gál családra a „gémes” melléknév, mások a szentgáliakat csúfolják hasonló történettel. Csekély eltéréssel országosan ismert anekdota, nemzetközi változatai nem ismeretesek. – Irod. Kavács Ágnes: A rátótiádák típusmutatója (2. kiadás, Kézirat az MTA Néprajzi Kutatócsoport Adattárában); Farkas Sándor: Állathangutánzások (kézirat a bp.-i Néprajzi Múz. Ethnológiai Adattárában).