gencsi verbunk

a rábaközi → körverbunkok egyszerűbb típusával, a karéjjal rokon a Vas megyei Gencsről és Perenyéről ismert forma. A körbejárásból (l. motívum) és csapásolóból (2. motívum) álló táncot a malmozás (3. motívum) vezette be. Ez utóbbit a kun verbunk jellemző motívumaként is ismerjük. A gencsi verbunkot korábban a „Ritka búza ...” dallamára táncolták, az újabban használatos kísérő zenét a → Gyöngyösbokréta honosította meg, valamint a → verbuválás emlékét idéző „felcsapást” is. – Irod. Szász Béla: Gencsapáti verbunk, perenyei seprűs, gencsi páros (Bp., 1953); Pesovár Ernő: Tánctörténeti emlékek Vas megyéből (Szombathely, 1971).

Gencsi verbunk táncírása

Gencsi verbunk táncírása