gircsózás

az aprószentek napi (→ aprószentek napja) → alakoskodás neve volt Maros-Torda megye néhány községében. Szereplői a duszások: ruhájukat szalmával kitömik, álarcot hordanak, derekukra csöngőt kötnek, kezükben botra kötött, vizes homokkal teli zacskó, mellyel hadakoznak. Kíséretükhöz tartozik a lovas, aki fateknő segítségével egyszerre alakítja a lovat és a lovast, szintén álarcot hord, továbbá egy asszonynak öltözött legény. Ezek az alakoskodók kísérik a falu legényeit, akik a lányos házakhoz látogatnak s köszöntik a lányokat. A duszások más községekben (pl. Bözödújfaluban, Udvarhely m.) → húshagyókedden (→ farsang) jelentek meg. – Irod. Szilády Zoltán: Suhancok játékai (Ethn., 1930); Makkai Endre–Nagy Ödön: Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez (Kolozsvár, 1939).