Girgácia

tréfás földrajzi név, mint → Bergengócia, → Óperencia. Etimológiáját Tolnai Vilmos megtalálta Zakál György Eörségnek leírása c. kéziratában „Legnevezetesebb Folyó vizek 1. A Kerka ... a’honnan ezen most nevezett Helységek közönségesen Kerka mellyéknek, Kerka mentinek, Kerkatiának, csúfságból Gergatiának is mondatnak”. Az elnevezés feltehetően a pápai diákoktól származik, akik számára ez volt a legtávolabbi vidék, ameddig legációba jártak. – Irod. Gyalmos János: Latin eredetű képzőink (Magy. Nyelv, 1933); Dömötör Sándor: Girgácia (Magy. Nyelv, 1960).