Gönczi Ferenc (Rádó, 1861–Kaposvár, 1948)

tanító, néprajzkutató, 1880-tól D-dunántúli községekben tanított, 1932-től a kaposvári múz. vezetője. Göcsej, Hetés, Muraköz s más somogyi és zalai tájak tárgyi és szellemi kultúrájának kiváló szakértője, feltárója, gyűjtője, a kaposvári múz. néprajzi gyűjteményének megteremtője. – F. m. Muraköz és népe (Bp., 1895); Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése (Kaposvár, 1914); Somogyi gyermek (Kaposvár, 1937); A somogyi betyárvilág (Kaposvár, 1944); Göcsej népköltészete (Zalaegerszeg, 1948); Somogyi gyermekjátékok (Kaposvár, 1949). – Irod. Gönyei Sándor: G. F. (Ethn., 1948); Gunda Béla: Ethnographische Forschungen von Ferenc Gönczi bei den Slowenen und Kroaten in Ungarn (Etnološki Pregled, Nr. 12., Ljubljana, 1974).

Gönczi Ferenc egy munkájának címlapja

Gönczi Ferenc egy munkájának címlapja

Gönyey Sándor egy munkájának címplaja

Gönyey Sándor egy munkájának címplaja